OM BEHANDLING

BEHANDLING AF BIPOLAR LIDELSE

Bipolar lidelse er ofte kompliceret at behandle, og nogle har brug for behandling hele livet. Her får du overblikket over, hvilke typer behandling der findes til bipolar lidelse, samt hvordan et behandlingsforløb typisk kan se ud.

OPSTART BEHANDLING HURTIGST MULIGT

Det er vigtigt, at bipolar lidelse bliver diagnosticeret og behandlet hurtigst muligt for at undgå at forværre sygdommen med endnu hyppigere og sværere episoder. Hvis du kommer hurtigt i behandling, er der også en større chance for, at du vil opleve færre sociale og psykiske omkostninger ved sygdommen.

Behandlingen består typisk af både medicinsk behandling, psykoedukation og psykoterapeutisk behandling.

 

BEHANDLINGSFASER

Behandlingen af bipolar lidelse inddeles i to faser; den akutte og den forebyggende fase. I begge faser spiller medicinen en afgørende rolle, men der er forskel på, hvilke lægemidler der bliver anbefalet i de forskellige faser. Valget af lægemidler afhænger også af din alder, dine symptomer og om du har bipolar lidelse type I eller type II.

AKUT BEHANDLING

I den akutte fase er det vigtigt, at man bliver behandlet for den sygdomsepisode, man er i. Det kan være enten mani, depression eller en blandingsepisode (en kombination af mani og depression).
Både ved mani og depression bruger man lægemidler til at stabilisere stemningslejet, så man undgår at svinge mellem maniske og depressive episoder.

 

BEHANDLING AF BIPOLAR DEPRESSION

Når man har bipolar lidelse og får en depression, kalder man det bipolar depression. Man adskiller almindelig depression og bipolar depression, fordi behandlingen af de to typer af depression er forskellig.
Der er forskel i behandlingen, fordi der ved bipolar lidelse kan være en risiko for at udløse en mani, hvis man behandler depressionen med antidepressiv medicin.
Det kan indimellem være nødvendigt at behandle med antidepressiv medicin, og i de tilfælde bør man supplere behandlingen med et lægemiddel, der kan beskytte mod manier, fx lithium eller antipsykotikum.
Ved svære depressioner eller manier kan det være nødvendigt at blive indlagt på et hospital, og nogle har behov for at få behandling med elektrochok.

VEDLIGEHOLDELSES BEHANDLING

Når den enkelte sygdomsepisode er stabiliseret, går man ind i den forebyggende fase, hvor man er i vedligeholdelsesbehandling. Vedligeholdelses behandlingen skal nedsætte risikoen for flere sygdomsepisoder, og det er særligt vigtigt, fordi der ved denne sygdom er stor risiko for at få nye episoder med mani eller depression. Det er vigtigt, at man tager sin medicin hver dag – også selv om man føler, man har det godt.

 

Det er vigtigt, at bipolar lidelse bliver diagnosticeret og behandlet hurtigst muligt for at undgå at forværre sygdommen med endnu hyppigere og sværere episoder

De fleste starter op på en vedligeholdelsesbehandling allerede umiddelbart efter, de har oplevet den første mani eller blandingstilstand. Der kan nemlig gå helt op mod et halvt til et helt år, før behandlingen virker optimalt.

 

PSYKIATRISK BEHANDLING

Man anbefaler at supplere den medicinske behandling med støttende samtaler eller psykologisk behandling så tidligt i forløbet som muligt. Det kan fx være i form af psykoedukation, hvor man bliver undervist i sin sygdom og lærer at håndtere den.

Flere studier viser, at mange med bipolar lidelse har haft stor gavn af at deltage i psykoedukation i grupper. Hvis du ikke har mulighed for at deltage i grupper, er individuel psykoedukation også en mulighed.

Det er også muligt at deltage i psykoedukation i grupper med sine pårørende. Det er en god idé at inddrage sine pårørende i behandlingen af bipolar lidelse, så de kender sygdommen og symptomerne, og så de ved, hvad sygdommen giver af muligheder og begrænsninger i hverdagen for dig og dem.

LÆS OGSÅ

BIPOLAR SAMMEN MED ANDRE DIAGNOSER

Der er ikke kun én forklaring på, hvorfor nogen udvikler bipolar lidelse. Det handler nemlig både om arv og miljø. Det er dog den arvelige del, der har størst betydning for, at nogen udvikler sygdommen. 

Læs MERE

Bipolar lidelse bliver typisk behandlet med et eller flere af følgende typer lægemidler:

Lithium: Et lægemiddel mod manier. Har også antidepressiv effekt og svækker selvmordsimpulserne.

Antiepileptika: Et lægemiddel der er udviklet til at behandle epilepsi, men som også har vist sig at have effekt på bipolar lidelse.

Antipsykotika: Et lægemiddel med antipsykotisk effekt, der kan behandle symptomer som vrangforestillinger, hallucinationer og manisk opstemthed.

Evt. antidepressiva (ved bipolar lidelse type II): Et lægemiddel der dæmper angst og depression.

 

 

BEHANDLINGSMÅL

De overordnede behandlingsmål med medicinsk og psykologisk behandling er:

  • I den akutte fase er behandlingsmålet først og fremmest at komme ud af den maniske eller depressive periode og at få startet den forebyggende behandling.

  • I den forebyggende fase er behandlingsmålet først og fremmest at undgå nye episoder med mani eller depression og at mindske sværhedsgraden af sygdomsepisoder

  • At mindske risikoen for selvmord

  • At undgå for mange bivirkninger

 

 

HVAD ER DIT BEHANDLINGSMÅL?

Det er også en god idé at formulere nogle mål for, hvad du selv gerne vil opnå med behandlingen.

Overvej fx:

  • Hvad vil du gerne kunne i din hverdag?

  • Hvornår føler du selv, at du er velbehandlet?

Du kan eventuelt formulere dine behandlingsmål i samarbejde med din læge. Så kan I sammen følge op på, hvordan det går, og om din behandling virker, som den skal.

TJEK, HVORDAN DU HAR DET

Hvilket liv vil du gerne leve?
Har du en behandlingsplan?
Og holder du øje med udsving i din sygdom

Med denne spørgeguide kan du notere hver dag, hvordan du har det og på den måde holde øje med, om der er for mange eller for store udsving i dit humør.
Du får også overblik over, hvordan din søvn, din livsstil eller din behandling kan spille ind eller måske direkte trigge udsving i din sygdom.