OM BIPOLAR LIDELSE

LEV MED OG BRYD TABU OM PSYKISK SYGDOM

At leve med psykisk sygdom kan være udfordrende i sig selv. Men det faktum, at psykisk sygdom også er tabu, gør det ekstra svært at leve med bipolar lidelse.

Vi har samlet nogle råd til, hvordan du med bipolar lidelse kan takle tabu og fordomme.

Uvidenhed og fordomme om psykisk sygdom er med til at gøre det til noget, som mange mennesker har det svært eller ligefrem ubehageligt med at tale åbent om. Og det er ærgerligt! For muligheden for at tale åbent om, hvordan man har det, er afgørende for at tage bedst hånd om sin sygdom.

 

 

TAG IMOD BEHANDLING

Fordomme om psykisk sygdom kan holde nogle fra at søge hjælp. Hvis man oplever symptomer på psykisk sygdom, kan man bekymre sig om, hvilke følger det vil have at få en diagnose og/eller påbegynde en behandling mod en psykisk sygdom. Vil folk se anderledes på dig? Vil det være sværere at finde et job eller en kæreste?

Men hvis man ikke får den rette hjælp, bliver symptomerne værre. Samtidig er det for de fleste en lettelse at finde ud af, hvad symptomerne skyldes og dermed kunne få den rette hjælp. Hvis du kender årsagen til dine symptomer, har du det bedste udgangspunkt for at tage hånd om dem og dermed undgå, at de spænder ben for at leve en almindelig hverdag.

HUSK, AT DU IKKE ER DIN SYGDOM

Er du diagnosticeret med bipolar lidelse, så husk, at du ikke er din sygdom. Du er ikke bipolar. Du har bipolar lidelse. Lad ikke sygdommen definere dit liv eller begrænse dig. Måske vil det være lærerigt for dig at tale med andre, der har bipolar lidelse og se, hvordan de tackler det. Overvej at tage kontakt til Depressionsforeningen, der arrangerer selvhjælpsgrupper for mennesker med bipolar lidelse: https://depressions
foreningen.dk/.

 

FORTÆL OM DIN SYGDOM

Ved at tale åbent om din sygdom, kan du være med til at skabe bedre forståelse for, hvad bipolar lidelse er, og at man godt kan leve et godt liv med bipolar lidelse. Forståelse blandt de mennesker, der er omkring dig, er det første skridt til at nedbryde tabu og fordomme.

Man bør dog altid overveje, hvem og hvornår man fortæller om sin sygdom. Det kan være sårbart at åbne op, hvis man ikke bliver mødt med forståelse.
Mærk efter, hvornår du selv har lyst til at åbne op. Det kan være en god idé at vente med at fortælle det, til du har lært personen at kende. Hvis man kender dig, vil det være nemmere at se bort fra sygdommen og blot se dig, som du er. Ofte er der dog ingen grund til at frygte negative reaktioner, hvis du åbner op om din sygdom.

Lad ikke din frygt for andres fordomme eller dine egne fordomme om, hvordan livet med psykisk sygdom er, stå i vejen for at få det bedste ud af livet. Vores holdning til mennesker med psykisk sygdom er formet af den opfattelse, der er i samfundet. Viden og fakta er den bedste vej til at ændre de negative holdninger, fordomme og myter, der kan være om psykisk sygdom. Derfor er du med til at nedbryde tabu, hver gang du fortæller åbent om din sygdom.

LÆS OGSÅ

HVAD ER BIPOLAR LIDELSE

Bipolar lidelse er en psykisk sygdom, der kendetegnes ved store forandringer i humør og aktivitetsniveau. Ved bipolar lidelse svinger humøret mellem episoder af depression og episoder af mani eller hypomani. 

Læs MERE

TJEK, HVORDAN DU HAR DET

Hvilket liv vil du gerne leve?
Har du en behandlingsplan?
Og holder du øje med udsving i din sygdom

Med denne spørgeguide kan du notere hver dag, hvordan du har det og på den måde holde øje med, om der er for mange eller for store udsving i dit humør.
Du får også overblik over, hvordan din søvn, din livsstil eller din behandling kan spille ind eller måske direkte trigge udsving i din sygdom.