OM BEHANDLING

Konsekvenserne ved fejlbehandling af bipolar lidelse

Det er vigtigt at komme så hurtigt som muligt i behandling for bipolar lidelse. Jo hurtigere du kommer i behandling, jo større er dine chancer for at få et godt liv med sygdommen.

Det er selvfølgelig vigtigt, at du får den rigtige behandling. Desværre oplever mange med bipolar lidelse at blive fejldiagnosticeret, og derfor får de en forkert behandling.

Bipolar lidelse forveksles med tilbagevendende depressioner

Bipolar lidelse er svær at diagnosticere, bl.a. fordi manier, som man har ved bipolar lidelse, kan forveksles med opløftet humør, som normalt ikke får folk til at søge læge. Der er flere, der søger læge, når depressionen rammer.

Samtidig fylder depressioner ofte mere end manier, når man har bipolar lidelse. Hvis du har bipolar lidelse, vil du i gennemsnit have perioder med depression i tre gange så mange uger, som du har perioder med mani. Derfor bliver bipolar lidelse ofte fejlagtigt diagnosticeret som almindelige eller tilbagevendende depressioner.

 

Depression og bipolar lidelse bør behandles forskelligt

Ikke alle depressioner er ens, og derfor er det vigtigt at skelne mellem, hvorvidt der er tale om almindelig depression eller depression, der skyldes bipolar lidelse (også kaldet bipolar depression). Der er nemlig betydelige forskelle i tilstandene og selve behandlingen af dem.

Almindelig depression bliver typisk behandlet med antidepressiv medicin. Men hvis din depression i virkeligheden skyldes diagnosen bipolar lidelse, (både perioder med depression og med mani), kan den antidepressive medicin risikere at udløse en mani.

Bipolar depression skal i stedet behandles med stemningsstabiliserende medicin. Den samme medicin kan dog også bruges som vedligeholdelsesbehandling af almindelig depression.

 

Ikke alle depressioner er ens, og derfor er det vigtigt at skelne mellem, hvorvidt der er tale om almindelig depression eller depression, der skyldes bipolar lidelse (også kaldet bipolar depression).

Manglende behandling forværrer sygdommen

Hvis du får en forkert diagnose og fx får behandling for depression i stedet for bipolar lidelse, kan du altså opleve, at din behandling ikke virker, som den skal.

Det betyder, at du med en forkert diagnose og behandling kan ende med at gå i lang tid med en ubehandlet sygdom. I nogle tilfælde risikerer den forkerte behandling at forværre nogle af dine symptomer og skabe flere og værre humørsvingninger – og i værste fald udløse en mani.

Hvis du i en længere periode får en forkert behandling, kan det også have en betydning for, hvordan du håndterer hverdagen med din sygdom. Hvis din behandling ikke hjælper på dine symptomer, er du i højere risiko for at forsøge at dæmpe dine symptomer på andre måder, fx med alkohol eller stoffer.

LÆS OGSÅ

SYMPTOMER VED BIPOLAR LIDELSE

Der findes to typer af bipolar lidelse. Type I karakteriseres af tilbagevendende perioder af både maniske og depressive episoder. Ved bipolar lidelse type II har du i stedet episoder med depression og hypomani, der er en mildere form for mani. Diagnosticeringen mellem de to typer sker ud fra symptomerne.

Læs MERE

Vi får mere viden på området

Det har i mange år været en udfordring, at bipolar lidelse er svær at diagnosticere, og derfor bliver der hyppigt forsket på området i forsøget på at finde ud af, hvordan man fremover kan diagnosticere bipolar lidelse hurtigere.

Læger og psykiatere får derfor løbende mere viden på området og om, hvilke symptomer de skal være særligt opmærksomme på, når de diagnosticerer og behandler personer med psykiske lidelser.

Udover at være opmærksomme på symptomer – herunder særligt tegn på tidligere manier eller hypomanier – er læger i dag også blevet mere opmærksomme på, hvor vigtig genetik er for, om de bør overveje diagnosen bipolar lidelse. Det skyldes, at risikoen for at udvikle bipolar lidelse er betydeligt højere, hvis andre i familien har diagnosen.

 

Hvad kan du selv gøre?

I mellemtiden er der flere ting, du selv kan gøre for at sikre, at du får den rigtige behandling:

  • Vær opmærksom, hvis du oplever symptomer på mani eller depression, og kontakt din læge

  • Pas på dig selv og reagér, hvis du fx oplever store udsving i dit humør

  • Søg hjælp hos dine pårørende og vær åben om, hvordan du har det

  •  Kontakt din læge, hvis du oplever bivirkninger i en grad, der påvirker din hverdag

Vi har lavet en spørgeguide, der kan hjælpe dig med at holde styr på din sygdom og opdage forandringer og udsving i dit humør. Du kan downloade guiden her: https://bipolarbalance.dk/sporgeguide/

 

Hvis du vil vide mere om, hvordan man behandler bipolar lidelse, kan du læse artiklen

Behandling af bipolar lidelse.

KILDER:

Michael J. Gitlin: Antidepressants in bipolar depression_an enduring controversy

Prof. Mary L Phillips and Prof. David J Kupfer: Bipolar disorder diagnosis: challenges and future directions, Department of Psychiatry, Pittsburg

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2011/rationel-farmakoterapi-2-2011/behandling-af-bipolar-affektiv-sindslidelse

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26528666/

Prof. Mary L Phillips and Prof. David J Kupfer: Bipolar disorder diagnosis: challenges and future directions, Department of Psychiatry, Pittsburg

TJEK, HVORDAN DU HAR DET

Hvilket liv vil du gerne leve?
Har du en behandlingsplan?
Og holder du øje med udsving i din sygdom

Med denne spørgeguide kan du notere hver dag, hvordan du har det og på den måde holde øje med, om der er for mange eller for store udsving i dit humør.
Du får også overblik over, hvordan din søvn, din livsstil eller din behandling kan spille ind eller måske direkte trigge udsving i din sygdom.