Bipolar lidelse er en psykisk sygdom, der kendetegnes af store udsving i humøret. Sygdommen blev tidligere kaldt maniodepressivitet.

Man regner med, at omkring 145.000 danskere har bipolar lidelse, men mange har ikke fået stillet diagnosen endnu.

Sygdommen forveksles ofte med depression, men bipolar lidelse adskiller sig, fordi man også vil opleve perioder med mani.

Sygdommen kan være ekstremt ødelæggende for den enkelte – og for de pårørende. Det er derfor vigtigt, at man tidligt får stillet sin diagnose og får en behandling, der kan skabe balance.